Martijn Kagenaar
positionering & profilering

Marcel van Kasteren

Directeur-bestuurder bij StartersCentrum Limburg

"Jezelf opnieuw uitvinden vraagt koersinzicht. Martijn heeft als wegkapitein ons begeleid in het proces om onze bestaansreden helder(der) te krijgen. Hij schuwde het kopwerk niet, hield ons uit de wind maar zette ons ook in onze kracht om de juiste koers te kiezen en scherpe keuzes te maken. Eerlijk, direct, confronterend, betrouwbaar en goed geluimd. Er zijn bergen verzet, afdalingen overleefd, gaten gedicht en sprintjes getrokken met een duidelijk doel voor ogen: 'een nieuwe why op de finish'. Dat zou je iedereen van tijd tot tijd gunnen. Avanti!"