Martijn Kagenaar
positionering & profilering

Klaas Bos

V/h communicatiemanager bij Chemelot Campus 


"Brightlands is nu goed ingeburgerd als de merknaam van vier onderzoekcampussen in Limburg. Maar aanvankelijk lag daar helemaal niet de behoefte. Het begon met Chemelot Campus dat onder impuls van de Provincie, DSM en Maastricht University behoefte kreeg aan een ambitieuze wereldwijde positionering. Omdat er in die periode meer campussen ontstonden, ontstond er een nieuwe dynamiek. In die dynamiek wees Martijn ons en de andere campussen de weg naar één gezamenlijk merk. In de naam Brightlands kreeg die zijn uitwerking. Dat was een ware krachttoer, zeker gezien de complexiteit en stakeholders wier belangen soms niet parallel liepen."