Martijn Kagenaar
positionering & profilering

Nicole Toebast

Concernmanager communicatie Nicole Toebast werkte namens bouwbedrijf Hurks met mij aan de doorontwikkeling van het merk.

"Martijn is een creatieve strateeg met veel kennis van diverse branches. Hij heeft mij en Hurks geholpen het merk strategisch neer te zetten door breed te kijken naar wat ontwikkelen en bouwen oplevert. ‘Beyond building’ symboliseerde dat heel goed. Net als het platform ‘made/powered by Hurks’ waarmee Hurks een dialoog op gang bracht over trends en kennisontwikkeling in de sectoren waar het bedrijf actief is (wonen, werken, winkelen). Samen hebben we gewerkt aan de beweging van een endorsed naar een monolitisch merk."