Martijn Kagenaar
positionering & profilering

Harrie van Beers

Harrie van Beers is directeur-bestuurder bij StartersCentrum Limburg.

"Martijn heeft ons goed geholpen bij de discussie over onze strategische herpositionering. Zo hielp hij ons en onze Raad van Commissarissen met een verdiepingsslag voor onze missie en visie. Daarbij ging hij moeilijke vragen niet uit de weg. Leuk om te melden is dat Martijn bij de start van zijn ondernemerschap gebruik maakte van de diensten van het StartersCentrum. Met vreugde constateren we dan ook dat zijn start succesvol is verlopen."